Jak leczyć uzależnienie od narkotyków

Jak leczyć uzależnienie od narkotyków

Osoby uzależnione od narkotyków bardzo często tracą całkowitą kontrolę nad swoim życiem, przejawia się to przede wszystkim utratą pracy, zerwaniem kontaktu z osobami najbliższymi, jak również wpadnięcie w problemy z prawem. Uzależnienie od narkotyków uznawane jest za jedną z najpoważniejszych uzależnień, a więc o wiele gorszych niż uzależnienie od alkoholu, czy hazardu. Wiele osób nawet kilkukrotnie podejmuje się leczenia uzależnień narkotykowych, ponieważ za pierwszym lub za drugim razem nie są w stanie wytrwać w abstynencji. Trafie na odwyk dla narkomanów jest pierwszym krokiem, aby móc powrócić do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Czym jest uzależnienie od narkotyków?

Uzależnienie od narkotyków jest to przede wszystkim uzależnienie o podłożu psychicznym. Najbardziej podatnymi osobami na uzależnienia są te jednostki, które wykazują się dużą wrażliwością emocjonalną. Uzależnienie od narkotyków ma wiele przyczyn, a do jednych z najczęściej występujących zalicza się w szczególności: chęć przeżycia czegoś nowego, chęć zaimponowania innym osobom, jak również chęć poprawy swojego samopoczucia. Jak wskazują statystyki wskaźnik osób uzależnionych od alkoholu każdego roku w dużym tempie wzrasta. Niepokojącym faktem jest to, że z roku na rok zauważa się rosnącą tendencję uzależnień osób poniżej 25. roku życia. Do jednych z najczęściej występujących symptomów uzależnienia od narkotyków są w szczególności: chęć zdobycia pieniędzy za wszelką cenę na kupno kolejnej dawki narkotyku, ciągła myśl o zażyciu substancji narkotykowych, jak również pojawienie się destrukcyjnych czynników związanych z odstawieniem, do których można zaliczyć drżenie rąk, myśli samobójcze, przygnębienie.

Terapia dla uzależnionych od narkotyków

Terapia dla osób uzależnionych od narkotyków jest istotna na każdym etapie uzależnienia. Niezależnie do tego, czy narkotyki zażywa się przez krótki, czy przez długi okres czasu. Podczas terapii narkotykowej stosowane są mieszane metody leczenia, do których należy zaliczyć połączenie leczenia farmakologicznego z konsultacjami psychologicznymi. Leczenie farmakologiczne jest niezwykle istotne pod tym względem, że redukuje znacząco negatywny wpływ na organizm wynikający z odstawienia substancji narkotykowych. Z kolei konsultacje psychologiczne mają na celu wypracowanie u osoby uzależnionej metod radzenia sobie w funkcjonowaniu w życiu codziennym bez potrzeby spożywania narkotyków, jak również ograniczenie ryzyka powstania stanów depresyjnych i myśli samobójczych. Otóż, im wcześniej podjęta zostanie odpowiednia terapia, tym większe prawdopodobieństwo, że osoba uzależniona szybciej wyjdzie z nałogu i zacznie w sposób normalny funkcjonować w społeczeństwie. Spożywanie narkotyków niesie negatywne skutki nie tylko dla samego zdrowia, ale również zwiększa ryzyko wystąpienia śmierci. Dzieje się tak, ponieważ osoby, które są uzależnione stają się coraz bardziej odporne na zażywane dawki i dążą mimowolnie do ich stopniowego zwiększania, a to w większości przypadków przyczynia się do ich zgonów.

Ośrodek dla osób uzależnionych od narkotyków

Ośrodek dla narkomanów jest uznawany z najbardziej skuteczną metodą wyjścia z nałogu uzależnienia od narkotyków. Dzieje się tak, bowiem osoba przebywająca w takim miejscu jest całkowicie odseparowana od swojego otoczenia, które mogłoby przyczyniać się do przyjmowania kolejnych dawek substancji odurzających. Narkoman może udać się na leczenie zarówno do placówki publicznej, jak i do prywatnego ośrodka leczenia uzależnień od narkotyków. Warto również zaznaczyć, że osoba uzależniona od substancji narkotykowych w niektórych przypadkach nie musi wyrazić zgody na leczenie, ponieważ może zostać skierowana do takiego miejsca przymusowo na podstawie postanowienia sądu. Pobyt w ośrodku odwykowym dla narkomanów trwa zazwyczaj do ośmiu tygodni. Natomiast w wyjątkowych sytuacjach pobyt taki może zostać przedłużony, gdy będą ku temu przemawiały odpowiednie zalecenia, mające na celu pozytywne rokowanie na wyjście z nałogu osoby uzależnionej. W miejscu takim narkoman ma sposobność lepszego nauczenia się panowania nad własnymi emocjami, a także odruchami sięgania po substancje odurzające. W ośrodkach dla osób uzależnionych zapewniona jest całodobowa opieka medyczna, jak również konsultacje psychologiczne. Trzeba także pamiętać o tym, że w miejscu takim dobranie odpowiedniej terapii jest dostosowane do indywidualnych predyspozycji danego pacjenta. Do jednych z najpopularniejszych, a zarazem najczęściej stosowanych metod leczenia zalicza się: terapię poznawczo-behawioralną, metodę o nazwie Minnesota, terapię substytucyjną, jak również swoisty model społeczności terapeutycznych. Najbardziej radykalną, aczkolwiek przynosząca największe efekty jest metoda o nazwie Minnesota. Gdyż opiera się ona na tym, że podczas jej stosowania wykorzystuje się model całkowitej abstynencji i nie są w tym czasie podawane jakiekolwiek środki farmaceutyczne, które przyczyniałyby się do zmniejszenia głodu narkotykowego.