Jak ogłosić upadłość konsumencką

Jak ogłosić upadłość konsumencką

Może zdarzyć się tak, że Twoje długi będą narastać i narastać, a Ty nie będziesz miał możliwości ich spłacenia. Wówczas wyjście z sytuacji jest ogłoszenie upadłości konsumenta. Jak to zrobić? Czy możesz ten proces przeprowadzić samodzielnie czy pomocna będzie kancelaria prawa? O tym dowiesz się z poniższego artykułu

Wizyta komornika, który upomina się o długi nie jest niczym przyjemnym. Jeśli Twoje długi przekraczają 100 tysięcy złotych, a Ty nie masz możliwości dokonać ich spłaty, wówczas możesz rozważyć czy kancelaria prawna upadłość konsumencką pomoże Ci ogłosić. To pomoże Ci wyjść ze spirali długów. Należy jednak pamiętać, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie musi wiązać się z całkowitym umorzeniem długów. Sąd może zdecydować jedynie o częściowym umorzeniu.

Upadłość konsumencka – co to takiego?

Według definicji upadłość konsumencka jest umorzeniem długów osoby prywatnej lub przedsiębiorstwa, gdy nastąpiła niewypłacalność.Co ważne, musiała ona wystąpić na skutek czynników zewnętrznych. Oznacza to, że sytuacja, w której znalazł się dłużnik nie może wynikać z jego rażącego zaniedbania czy być wywołana jego umyślnym działaniem.
Aby móc ubiegać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, wymagana jest minimum trzymiesięczna niewypłacalność. O niewypłacalności mówimy wówczas, kiedy miesięczne dochody są na tyle niskie, że nie można z nich pokryć wszystkich zobowiązań. Wniosek o upadłość może złożyć osoba, która na stałe mieszka i przebywa w Polsce. O ogłoszeniu bankructwa decyduje sąd. Jeśli boimy się zawiłości sądowych, warto pomyśleć nad wynajęciem odpowiedniej kancelarii prawnej, która pomoże nam przejść przez ten proces.

Jak ogłosić upadłość konsumenckąGłównym celem ogłoszenia upadłości jest częściowe lub całościowe umorzenie długów, a także spłata wierzycieli. Dokonuje się ona z majątku dłużnika.
Każdy konsument ma prawo złożyć wniosek o upadłość. Jednak samo złożenie wniosku nie jest gwarancją do pozytywnego rozpatrzenia sprawy. Wniosek o upadłość może być złożony zarówno przez samego dłużnika, jak i jego wierzyciela. W trakcie postępowania, sąd musi sprawdzić czy nie istnieją inne formy spłaty zobowiązań.
Całkowita likwidacja długów następuje wówczas, gdy dłużnik nie ma żadnego majątku lub nie jest zdolny do spłaty zobowiązań w wyniku ciężkiej choroby.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Kancelaria konsumencka będzie pomocna przy składaniu odpowiedniego wniosku do sądu. Osoby zajmujące się tym na co dzień podpowiedzą, co wpisać we wniosku i jakie dokumenty należy do niego dołączyć. Składając wniosek musimy wnieść opłatę w wysokości 30 złotych. W późniejszym czasie należy doliczyć koszty postępowania sądowego.

Sąd decyduje czy umorzyć cały dług dłużnika. Jeśli zdecyduje tylko o częściowym oddłużeniu, ustali harmonogram spłat pozostałego długu. W tym przypadku może zdarzyć się, że trzeba będzie oddać samochód, mieszkanie czy sprzęt AGD na rzecz spłaty zobowiązań.

Zobacz również:

Jak wypełnić wniosek o upadłość konsumencką?

Pisanie wniosków sądowych nie jest łatwe. Od jego skonstruowania zależy w dużej mierze decyzja sądu. Zanim zdecydujemy się na napisanie wniosku o upadłość, warto wpisać w wyszukiwarkę hasło upadłość kancelaria, by znaleźć odpowiednią pomoc. We wniosku o upadłość musi znaleźć się:
– wykaz majątku z szacowaną wyceną;
– informacja o posiadanych środkach pieniężnych;
– lista wierzycieli;
– dowody potwierdzające istnienie długów i niewypłacalność.

Długość sprawy o upadłość konsumencką zależy od indywidualnej sytuacji dłużnika. Może trwać 3 tygodnie od momentu złożenia wniosku lub ciągnąć się 3 miesiące.

Kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Należy pamiętać, że nie wszyscy mogą ogłosić upadłość. Osoby, które są akcjonariuszami odpowiadającymi za długi spółki, nie mogą ogłosić upadłości konsumenckiej. Jeśli w ciągu 10 lat osoba składała wniosek o upadłość, nie może tego zrobić powtórnie. Dopiero po upłynięciu dziesięciu lat od poprzedniego wyroku. Podobnie kwestia wygląda jeśli dłużnik przekazał swój majątek innej osobie, w celu uniknięcia spłaty wierzycieli. Sąd w toku postępowania może uznać, że działania dłużnika były celowe i swoim niefrasobliwym zachowaniem doprowadził do stanu zadłużenia. Taka sytuacja przyczyni się do odrzucenia przez sąd wniosku o upadłość.

Konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Wiele osób uważa, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej to jedyny sposób na wyjście z długów. Jednak muszą sobie one zdawać sprawę z tego, że pozytywny wyrok sądu, pociąga za sobą pewne konsekwencje. Przede wszystkim bankrut ma ograniczony dostęp do pieniędzy i majątku. W trakcie spłaty wierzycieli, to syndyk dysponuje wynagrodzeniem i majątkiem dłużnika. To on decyduje co zlicytować, by spłacić wierzycieli. Może to być samochód, mieszkanie. Nie może jednak zlicytować sprzętów potrzebnych do codziennego życia, na przykład lodówki.
Ogłoszenie upadłości konsumenckiej może przyczynić się do utraty mieszkania. W przypadku jego zlicytowania, dłużnik musi opuścić lokum. W trakcie postępowania oddłużającego nie ma możliwości dysponowania swoim majątkiem. W konsekwencji nie można sprzedać auta czy przepisać nieruchomości na innych. Poza tym dłużnik będzie miał problem z zaciąganiem nowych zobowiązań. W trakcie procesu oddłużania nie zaciągnie nowego kredytu.

Upadłość konsumencka pozwala na przywrócenie spokoju dłużnikowi. To również dobry moment na próbę znalezienia sposobu na odbudowanie majątku.