Rekuperacja i pompy ciepła – oszczędność i ochrona środowiska

Źródło energii pobierane z wewnętrznego powietrza wywiewanego, które jest usuwane na zewnątrz, po pobraniu energii cieplnej to rekuperacja. Wentylacja z odzyskiem ciepła energooszczędnie i niezawodnie magazynuje ciepło, jednocześnie utrzymując świeże i bezpieczne powietrze w pomieszczeniach. Pompy ciepła wraz z rekuperacyjnymi wymiennikami ciepła służą do maksymalizacji odzysku powietrza w systemach wentylacji budynków. Wymiennik ciepła nazywany jest rekuperatorem, jak i bardziej złożonym urządzeniem do odzyskiwania ciepła z powietrza. Efektem tego procesu jest uwolnienie zimą już schłodzonego powietrza na ulicę i doprowadzenie już ogrzanego powietrza do pomieszczeń.

Wentylacja nawiewno-wywiewna,  ogrzewanie pompami ciepła z rekuperacją

  Prawie każdy zna układy nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepła. Są dość skuteczne, (do 80%), ale postęp nie stoi w miejscu. Firmy opracowują i z powodzeniem wdrażają jednostki podwójnej rekuperacji w Krakowie. Pierwszy etap rekuperacji realizowany jest przez klasyczny (obrotowy, płytowy) wymiennik ciepła, drugi stopień rekuperacji za pomocą zintegrowanej pompy ciepła. Pozwalają one kontrolować wszystkie parametry mikroklimatu wewnętrznego (temperatura, wilgotność, prędkość powietrza) i nie zużywać dodatkowej energii cieplnej w okresie zimowym. System jest w stanie utrzymać wymaganą wilgotność zimą, chłodzenie pomieszczeń latem, ale na przykład w połączeniu z gruntową pompą ciepła chłodzenie to będzie praktycznie bezpłatne. Projekt systemu należy przewidzieć z wyprzedzeniem, przed zakończeniem prac budowlanych i instalacyjnych. Ogrzewanie pompami ciepła jest szeroko stosowana zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i w przemyśle. Zalety są oczywiste niskie koszty eksploatacji, pełne bezpieczeństwo przeciwpożarowe i elektryczne, niezależność, autonomia. Osobno warto zwrócić uwagę na bezpieczeństwo systemu, co jest ważnym argumentem przy wyborze tego typu ogrzewania. Brak procesów spalania wyklucza możliwość tworzenia się tlenku węgla, nie jest wymagany komin ani specjalistyczna kotłownia. Pompę ciepła można nawet zainstalować w kuchni, jako część wnętrza.

Rekuperacja i pompy ciepła

  Na bazie powietrznej pompy ciepła budowany jest system odzysku energii cieplnej, która jest usuwana z budynku szybami wentylacyjnymi i odsyłana z powrotem do instalacji wentylacyjnej. Pompa ciepła to obieg chłodniczy składający się ze sprężarki, zaworu rozprężnego, skraplacza i parownika, które są instalowane oddzielnie w kanałach powietrza wywiewanego i nawiewanego. W pomieszczeniach, jakość powietrza zależy bezpośrednio od wymiany powietrza. To znaczy; powietrze musi stale wchodzić do budynku i być usuwane z budynku. Oprócz gromadzenia zanieczyszczeń i ciepła w pomieszczeniu, powietrze z pomieszczeń jest usuwane na zewnątrz. Pompa ciepła z rekuperacją powietrza wywiewanego pozwala na pobranie energii cieplnej z masy powietrza zanim opuści ona pomieszczenie. Całe otrzymane ciepło można wykorzystać do przygotowania ciepłej wody lub ogrzewania.

Rekuperatory wentylacyjne i pompy ciepła są przede wszystkim przydatne do:

  • Budynki z nowoczesną izolacją termiczną i odpowiednio słabą wentylacją
  • Budynki z niedostateczną wentylacją, tzw. syndrom chorego budynku
  • Pomieszczenie o wysokich wymaganiach w zakresie, jakości powietrza (placówki medyczne) i wentylacji (przy obecności dużej liczby osób)
  • Instytucje wymagające dużej ilości ciepłej wody użytkowej (żywność, sport, obiekty produkcyjne)
  • Pomieszczenia ze znaczną własną produkcją ciepła (technologiczne, energetyczne, serwerownie itp.).

=Zasada działania pompy ciepła z rekuperacją

  Ciepłe powietrze wywiewane z pomieszczenia o temperaturze około 20 ° C wpływa do pompy ciepła. Pompa ciepła z rekuperacją powietrza wywiewanego wytwarza ciepło od + 5 ° C do + 100 ° C. Parownik pompy zbiera ciepło z powietrza wywiewanego. Skraplacz pompy przekazuje ciepło (55 ° C – 65 ° C) do czynnika grzewczego i urządzeń do ogrzewania. Powietrze wywiewane z pomieszczenia pozbawione jest ciepła. A dokładniej:

  Centrala wentylacyjna z pompą ciepła należy do nowej klasę urządzeń wentylacyjnych, która łączy system wentylacji nawiewno-wywiewnej, pompę ciepła i rekuperator w jednej kompaktowej, izolowanej cieplnie obudowie z wbudowanym systemem automatyki. Zapewnia maksymalną gotowość do instalacji, która wymaga jedynie związania centrali kanałami powietrznymi, doprowadzenia prądu i podłączenia odpływu skroplin. System sterowany jest za pomocą pojedynczego mikroprocesorowego układu automatyki z wykorzystaniem wbudowanej centrali sterującej oraz odłączanego wygodnego panelu sterującego, który można zamontować w dogodnym dla użytkownika miejscu.

  Wielofunkcyjny system regeneracji i przygotowania powietrza, który może zastąpić kilka kompleksów. Pompa ciepła oparta na aktywnej rekuperacji termodynamicznej ma nieograniczone możliwości przygotowania korzystnego środowiska powietrznego. Konstrukcja pompy ciepła daje możliwość na: nawilżanie, chłodzenie, osuszanie oraz oczyszczanie powietrza nawiewanego, a także jego ogrzewanie. Taki sposób aktywnej wymiany ciepła to najbardziej innowacyjne, ekonomiczne i przyjazne dla środowiska urządzenie.