Organizacja imprez masowych – jakie studia wybrać?

Organizacja imprez masowych - jakie studia wybrać?

Imprezy masowe to duże wydarzenia głównie o charakterze rozrywkowym, artystycznym czy sportowym. Przygotowanie i poprowadzenie takiego przedsięwzięcia to zazwyczaj bardzo duże wyzwanie organizacyjne i logistyczne. Osoba, która podejmuje się organizacji takiego wydarzenia nazywana jest najczęściej event managerem i zazwyczaj jest to osoba o ponadprzeciętnych umiejętnościach oraz odpowiednim doświadczeniu. Czy to oznacza, że tylko nieliczni mogą realizować swoją karierę w tej ciekawej branży? Niekoniecznie. Na szczęście istnieje kilka innych możliwości realizacji ścieżki zawodowej w branży eventowej. Sprawdźmy zatem, jakie szkoły pomogą nam przygotować się do zawodu event managera.

 

Definicja imprez masowych

W ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych z 2009 roku zawarta jest definicja takich wydarzeń. Są one podzielone na imprezy sportowe i imprezy o charakterze artystyczno-rozrywkowym. W pierwszym przypadku wydarzenie takie musi być organizowane na stadionie lub innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na innym terenie umożliwiającym jego przeprowadzenie i będzie w nim brało udział co najmniej 1000 osób. Jeśli impreza będzie przeprowadzona w budynku lub hali sportowej, to za wydarzenie masowe uznaje się takie, w którym będzie uczestniczyć więcej niż 300 osób. W przypadku imprez o charakterze rozrywkowym lub artystycznym, jeżeli wydarzenie będzie miało miejsce na stadionie lub w innym obiekcie, który nie jest budynkiem, imprezę traktuje się jako masową, jeżeli będzie w niej brało udział 1000 uczestników. Jeśli jednak wydarzenie zaplanowane jest w hali sportowej lub w innym przeznaczonym do tego pomieszczeniu, to w imprezie musi uczestniczyć 500 osób.Organizacja imprez masowych - jakie studia wybrać?

Jakie umiejętności powinien posiadać efektywny event manager ?

Każdy event manager, bez względu na to czy będzie przeprowadzał imprezę o charakterze sportowym czy artystycznym, musi posiadać wiele cech i umiejętności niezbędnych do przeprowadzenie tak skomplikowanego przedsięwzięcia. Do najważniejszych możemy zaliczyć: wysokie zdolności komunikacyjne, wielozadaniowość, asertywność i odporność na stres. Wysoka komunikatywność to ważna cecha eventowca. Musi on umieć przekazać wszystkie informacje w sposób jasny i klarowny, ponieważ źle przekazane komunikaty mogą spowodować niepotrzebne problemy i opóźnienia. Przygotowanie dużej imprezy to konieczność porozumiewania się z zupełnie obcymi ludźmi, którzy muszą rozumieć otrzymane informacje i wykonać wszelkie prace zgodnie z Twoimi oczekiwaniami. Otwarta komunikacja to również umiejętność wyrażania swojego stanowiska w taki sposób, aby każdy współpracownik bez żadnych wątpliwości zrozumiał jakie masz stanowisko w danej sprawie. Drugą ważną cechą event managera jest tak zwany multitasking. Organizacja imprezy masowej to ogromna ilość zadań, które często trzeba wykonywać jednocześnie. Dobrze przygotowane wydarzenie masowe wymaga koordynacji działań na wielu polach. Zazwyczaj oznacza to współpracę z przedsiębiorstwami gastronomicznymi, hotelarskimi, transportowymi, służbami medycznymi, ochroniarskimi czy sprzątającymi. Praca managera imprez masowych wymaga również umiejętnego zarządzania czasem swoim, swoich współpracowników i dostawców, a to wymaga wysokiej asertywności. Podczas organizacji tak dużych wydarzeń, skuteczny manager musi jasno wyznaczać granice i bezwzględnie wymagać od innych wykonywania zleconych im zadań. Dzięki temu nie zostanie przytłoczony nadmiarem spraw a organizacja wydarzenia będzie łatwiejsza. Również wytrzymałość psychiczna jest jedną z kluczowych zalet dobrego organizatora, ponieważ pozwala na rozwiązywanie problemów w momentach silnego stresu i nadmiaru emocji.

Zobacz również:

 

Skuteczny i kompetentny event manager. Jakie studia wybrać ?

Wyżej wymienione umiejętności event managera można zaliczyć do tak zwanych kompetencji miękkich. Oprócz tego każdy organizator imprez masowych musi posiadać szeroką wiedzę ekonomiczną, prawną i finansową. Najłatwiej można ją uzyskać decydując się na studia o specjalizacji: organizacja eventów i imprez masowych. Duża liczba uczelni posiada taką specjalizację w ramach kierunku zarządzania. Absolwenci uczelni wyższych po skończonych studiach dobrze znają ekonomikę imprez masowych oraz podstawy prawne ich planowania i organizowania. Dodatkowo w trakcie nauki poznają wszystkie zagadnienia związane z bezpieczeństwem i zabezpieczeniem medycznym imprez masowych. Drugą możliwością poszerzania wiedzy w zakresie organizacji imprez masowych są studia podyplomowe. Jest to krótsza, bardziej skompresowana forma edukacji niż studia stacjonarne czy zaoczne. Najczęściej są to zajęcia roczne, podzielone na dwa semestry. Często są one prowadzone przez ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w branży eventowej. Dzięki temu słuchacze studiów otrzymują duża dawkę wiedzy, doświadczenia i inspiracji niezbędnych do realizacji najbardziej ambitnych planów eventowych. Ostatnią formą edukacji mogą być specjalistyczne, tematyczne szkolenia. Najczęściej są one polecane osobom, które mają już pierwsze doświadczenia w organizacji imprez masowych za sobą i szukają możliwości uzupełnienia wiedzy teoretycznej.